Ring and Heyo

Ring and Heyo

個個同事見到Heyo都好開心,

特別鐘意佢喺狂舞派3入面嗰首《歡迎嚟到呢座城市》。

 

"一個城市 應該由佢嘅人民定義,呢啲係我哋嘅事 係大家嘅事。"

返回網誌

發表留言